Condicionadors Autònoms

Poden ser del tipus compacte o partit, en versió vertical o horitzontal. Ofereixen solucions a instal·lacions determinades, especialment a les que no tenen la possibilitat d’ubicar unitats condensadores a l’exterior.

Els condicionadors de superfície roof-top són unitats compactes que s’instal·len als terrats dels espais a climatitzar i s’introdueix a l’interior del local únicament els conductes d’impulsió i retorn.

Previous Image
Next Image
Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06