Assistència tècnica

Disposem d’un Servei d’Assistència Tècnica especialitzat per a les instal·lacions de climatització dels nostres clients.

Un equip humà amb capacitat, experiència i mitjans atendrà les avaries de les instal·lacions i les resoldrà amb el mínim temps possible seguint els millors criteris de qualitat i seguretat.

El manteniment preventiu de les instal·lacions garantirà el rendiment ininterromput i evitarà avaries i fallades previsibles.

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06