Cabal Refrigerant Variable

El sistema de cabal refrigerant variable ofereix múltiples possibilitats i facilita la instal·lació de climatització en habitatges, oficines, empreses, edificis, hotels, etc.

Es tracta d’un sistema que ofereix la possibilitat de fer instal·lacions de climatització amb múltiples unitats climatitzadores de diferents tipus, amb control individual per a cada una d’elles. Les distàncies frigorífiques entre unitat condensadora i els grups d’unitats climatitzadores faciliten l’emplaçament de les unitats condensadores als terrats dels edificis.

Cada unitat tindrà un control individual i el sistema regularà la capacitat frigorífica per mitjà del compressor inverter, ajustant així el consum a la demanada i el resultat serà un consum energètic inferior a qualsevol altre sistema de climatització.

 

Previous Image
Next Image

 

CITY MULTI   VRV -

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06