Certificats

FRIOCLIMA disposa de les acreditacions necessàries i actualitzades, que avalen la qualitat, la garantia i el compliment de les normatives d’instal·lacions, seguretat i medioambientals, en totes les seves actuacions.

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06