Conductes

Sistemes de climatització compostos per una unitat climatitzadora del tipus conductes, instal·lada habitualment en un fals sostre, que s’uneix a una xarxa de conductes d’impulsió i retorn que distribueixen l’aire tractat i l’impulsen a l’ambient a través de reixes i/o difusors.

 

Previous Image
Next Image

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06