Control Zone

En les instal·lacions tipus conductes projectades per a habitatges o oficines, existeix la possibilitat d’incorporar l’opció de control zone. Es tracta d’un control per zones a través de reixetes motoritzades activades per termòstats individuals i regulació de la instal·lació per mitjà de connexió amb el sistema de control del propi condicionador. Amb aquest sistema s’obtenen excel·lents resultats.

Previous Image
Next Image

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06