Industrial

Instal·lacions destinades a grans superfícies que es projectaran amb sistemes de climatització centralitzada de gran capacitat. Es classifiquen segons el fluid d’intercanvi: tot refrigerant, aire-aire, aire-aigua i aigua-aigua.

Equips frigorífics d’expansió directa, partits, compactes verticals i horitzontals amb ventiladors centrífugs, roof top de superfície, cabal refrigerant variable, amb recuperació de calor. Consten d’unitats centralitzades refredadores d’aigua, bombes de calor aire-aigua amb climatitzadores i fan-coils.

Sistemes de recuperació i estalvi energètic, com ara recuperadors sensibles o  entàlpics free-cooling.

 

Expansió directa

Refredadores

Condicionadors autònoms

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06