Substitució de gasos

El Protocol de Montreal, firmat i subscrit per un gran nombre de països, inclou el gas R-22 dins de les substàncies que redueixen la capa d’ozó.

A la UnióEuropeai als Estats Units està prohibit l’ús de l’R-22 com a producte verge des de l’1 de gener del 2010.

Per tal de complir les normatives sobre l’ús i substitució de l’R-22 es pot optar per substituir l’R-22 dels circuits de refrigeració per un gas adequat a les característiques de cada instal·lació.

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06